பெண்மை போற்றி!

ஆம். சுகபோதானந்தா குறிப்பிட்டுள்ளதுபோல் பாரதத்தின் புதுமை பெண், தற்போது சட்டங்களின் துணையுடன் நம் ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்தையும் துன்பக்கடலில் மூழ்கச் செய்யும் புனிதத் தொண்டில்தான் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறாள். அதற்கான வன்முறை ஆயுதங்களை அவர்கள்தம் கைகளில் அளிப்பவர்கள் ரேணுகா சவுத்திரி, கிரிஜா வியாஸ் போன்ற ஆணழிப்புக் காவலர்கள்.

1 மறுமொழி:

Anonymous said...

Hi

thanks. Please scan and post the Mangayar malar articles of Sugi Sivam "PeNNe nee Vaazhga" of June, July, August, September also. There are relevant sections related to these.

Infact the whole series is good indicating the negative factors of today's girls and analysis view from men's point of view.

Sathish