பெண்களின் அராஜகம்

~ நன்றி - தினமலர்

1 மறுமொழி:

Anonymous said...

அப்படி துருப்புச்சீட்டாய் திருமணத்தை கருதினால், H4 விசாவில் வந்து பச்சை அட்டை (அல்லது H1B விசா பெற்றபின்) கணவரை விவாகரத்து செய்தால், விவாகரத்து வழங்கிய கையோடு அப்பெண் மணமானதாலேயே அமெரிக்கா வந்ததால் அவருடைய பச்சை அட்டை (அல்லது விசா) cancel செய்யப்படவேண்டும். அப்போது தெரியும் சேதி.